Straalbuizen

Straalbuizen

Scheepsschroevenreparatie Kampen is een betrouwbare en ervaren partner in het ontwerpen van straalbuizen voor de binnenvaart, visserij en duw- en sleepvaart. Diverse nieuwe en bestaande schepen maken inmiddels gebruik van onze HR-rendements straalbuizen. Wij hebben gekozen voor een Europese leverancier die kwalitatief hoogwaardige straalbuizen produceert tegen een scherpe prijs.

De voordelen opgesomd:

• Meer stuwkracht
• Brandstofbesparing
• Hogere snelheden
• Reductie van geluid en trillingen

Werking straalbuis

De werking van een straalbuis is gebaseerd op het ontwerp van een vleugelprofiel. Door de optimale stroming van water door het straalbuisprofiel ontstaat er horizontale en verticale stuwkracht. Hoe sneller het water rond het profiel stroomt, hoe meer stuwkracht er ontstaat. Door een efficiëntere waterstroom ontstaat er meer voorwaartse druk en een hoger rendement.
Als water niet langer het profiel kan volgen treedt er loslating op, wat turbulentie en aanzienlijke toename van de wrijvingsweerstand tot gevolg heeft. Dit kan worden beschouwd als een verstoorde waterdoorstroming. Een efficiënte straalbuis dient een zo hoog mogelijke stuwkracht te produceren, zonder dat er loslating van de waterstroom optreedt. Daarbij dient de wrijvingsweerstand van de straalbuis zo laag mogelijk te zijn.

Onderscheidend vermogen

Allereerst is de wrijvingsweerstand ten gevolge van het hydrodynamische profiel kleiner. Daarbij ligt de maximale watersnelheid rond het profiel hoger voordat er loslating van de waterstroming optreedt. Als gevolg hiervan is de stuwkracht van de straalbuis aanzienlijk groter. De DMK- HR straalbuis levert een stijging van stuwkracht op dat 8-12% hoger ligt dan bij andere verkochte straalbuizen in de markt. De extra lengte van de DMK-HR straalbuis is daarbij uniek en draagt bij aan het hogere rendement. De resultaten zijn verkregen door uitvoerig model-testen, door zowel CFD-berekeningen als testen op ware grootte.
Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op. Ons advies is afgestemd op de toepassing van het schip en uw wensen, het betreft dan ook altijd maatwerk.

website1 website 3 website 2